Privacy Policy

Stichting Triade respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend met uw toestemming. Stichting Triade zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Kind stapt in een plas water

Gegevensverwerking

Wij gebruiken persoonsgegevens van onze klanten voor de volgende diensten:

Als u een contactformulier invult, hebben wij uw naam en e-mailadres nodig om uw vraag te verwerken. Om uw vragen over Stichting Triade zo goed mogelijk te beantwoorden, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens op.

Derde partijen

Stichting Triade zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Net als onze eigen werknemers, zijn ook de werknemers van de door ons ingeschakelde derden verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Zij hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst met ons afgesloten. Mochten ze uw gegevens voor een ander doel willen gebruiken, moeten ze ons eerst informeren zodat we u vooraf om toestemming kunnen vragen.

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, geeft u automatisch toestemming voor het ontvangen van functionele en geanonimiseerde analytische cookies. Met behulp van de cookies krijgen wij inzicht in het gebruik van onze website. Hiermee kunnen we onze website en diensten verbeteren. Onze cookies verzamelen overigens geen persoonlijke informatie.

Welke cookies gebruiken en waarom?

Stichting Triade maakt alleen gebruik van analyserende cookies. Hieronder lichten we de verschillende cookies toe.

Analyserende cookies

Meten is weten.

Klantvriendelijk staat bij Stichting Triade hoog in het vaandel. Daarom zijn we voortdurend bezig met het verbeteren van onze website. Daarvoor gebruik we informatie van analyserende cookies.

Google Analytics

Doel

Met cookies van Google Analytics meten we hoe u onze website gebruikt en hoe u ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze website te verbeteren. Zonder deze cookies zou het ons heel wat meer tijd kosten om verbeteringen door te voeren.

Eigenschappen

Deze cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd. Sommige cookies worden al na dertig seconden of een minuut verwijderd.

Delen

Google deelt geen anonieme data met derden.

Cookienaam Geplaatst door Verloopt na Doel
_ga stichtingtriade.nl 2 jaar Identificeert een unieke bezoeker
_gid stichtingtriade.nl 24 uur Identificeert een unieke bezoeker
gat_<property-id> stichtingtriade.nl 90 dagen Deze cookie stuurt informatie over Adwords campagnes uitgezet door bsdedriesprong.nl naar Google Analytics en AdWords. Dit maakt het mogelijk om AdWords Conversies te meten. Aan de hand van deze data weten wij welke campagnes wel werken en welke niet.

Deze cookie stuurt informatie over Adwords campagnes uitgezet door stichtingtriade.nl naar Google Analytics en AdWords. Dit maakt het mogelijk om AdWords Conversies te meten. Aan de hand van deze data weten wij welke campagnes wel werken en welke niet.

Uw rechten als betrokkene

Dankzij de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn er een aantal rechten vastgelegd waar u als inwoner van Europa gebruik van kunt maken. Sommige van deze rechten bestonden al, maar zijn aangescherpt. Ook zijn er nieuwe bijgekomen.

Recht op informatie over de verwerking

Organisaties zijn verplicht om publiek te informeren over de verwerking van persoonsgegevens. U hebt het recht om te weten wat er met uw gegevens gebeurt en waarom. En dat geldt bij elke nieuwe verwerking. Stichting Triade zal u altijd informeren als uw gegevens worden verzameld en wat er met uw gegevens gebeurt. Dat kan overigens ook in de vorm van informatie op onze website. Alleen als al vaststaat dat u bent geïnformeerd bijvoorbeeld met een e-mail aan een door u zelf opgegeven e-mailadres, hoeven we u niet opnieuw op de hoogte te brengen.

Recht van inzage en rectificatie

Als u dat wil, kunt u ons vragen of uw persoonsgegevens automatisch worden verwerkt en om welke gegevens het gaat. U bent niet verplicht om uw inzageverzoek toe te lichten. Daarnaast mag u als ouder of wettelijke vertegenwoordiger een inzageverzoek doen voor kinderen tot 16 jaar. Overigens gelden ook offline-gegevens onder het inzagerecht, met uitzondering van data uit stukken die al zijn opgeborgen in een archiefbewaarplaats.

U hebt ook het recht om ons te vragen om gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen als deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn, niet ter zake doen of als ze worden gebruikt of zijn verzameld op een manier die in strijd is met de wet.

Dit moeten we ook doorgeven aan externe partijen die namens Stichting Triade met uw gegevens werken, en we zullen u als betrokkene uiteraard daarover informeren.

Recht om vergeten te worden

Er bestond al een recht op correctie en verwijdering, maar dat heet nu het recht om vergeten te worden. Bovendien zijn op dit gebied uw rechten uitgebreid. Zo is het recht niet meer beperkt tot het verwijderen van objectief onjuiste gegevens, onvolledige gegevens of gegevens die niet meer ter zake doen.

U mag uw persoonsgegevens laten wissen als:

  • de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt.
  • u uw toestemming voor verwerking intrekt of als u bezwaar aantekent.
  • wij uw gegevens onrechtmatig hebben verwerkt.
  • ww gegevens moeten worden gewist op basis van een regel uit het Unierecht of nationaal recht.
  • het gaat om gegevens van kinderen die jonger zijn dan 16 jaar.

Natuurlijk zullen we dit ook doorgeven aan derde partijen die namens ons met de gegevens werken, en uiteraard ook aan u als betrokkene.

Recht op verzet

U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens niet langer meer te gebruiken. Dit noemen we recht op verzet. U mag dit van ons vragen als wij uw gegevens zouden gebruiken voor marketingdoeleinden, maar ook als u daar bijzondere persoonlijke redenen voor hebt, bijvoorbeeld als u niet wilt dat een bekende die bij ons werkt uw ‘gevoelige’ gegevens kan inzien. We moeten dan binnen vier weken beslissen of we stoppen met het gebruik van de gegevens.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Het recht op overdraagbaarheid, dataportabiliteit, houdt in dat persoonsgegevens makkelijk moet kunnen worden doorgegeven, bijvoorbeeld als u wilt overstappen. Een consument mag een organisatie vragen om zijn digitale persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen. Het gaat hier uitsluitend om digitale persoonsgegevens die met of zonder uw toestemming zijn verzameld en worden verwerkt. Wij zijn verplicht om de gegevens te verstrekken in een vorm die gemakkelijk kan worden hergebruikt door een andere organisatie. Daarvoor kunnen we een zogenaamde API-koppeling (application programming interface) gebruiken. De koppeling maakt een verbinding mogelijk tussen het systeem of applicatie van Stichting Triade en dat van een derde partij, bijvoorbeeld Post NL.

Terugtrekken van toestemming

Wat u vooral merkt van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is dat we u veel meer dan voorheen zullen informeren over onze gegevensverwerking. En we zijn nu ook verplicht om u vooraf om toestemming te vragen. En dat zal anders gaan dan in het verleden. Zo is een pagina waarop we uw toestemming vragen en waar we op voorhand al de toestemming hebben aangevinkt niet langer meer rechtsgeldig. U moet voortaan zelf een vinkje zetten, of wel Stichting Triade actief toestemming verlenen voor een specifieke handeling of verwerking van uw persoonsgegevens. Voor de AVG was zo’n zogenaamde pre-ticked box wel voldoende. U bent altijd vrij om uw toestemming ook weer terug te trekken.

Contactgegevens

Wilt u gebruik maken van een van uw rechten. Dan kunt u uw verzoek indienen en e-mailen naar [email protected]

Of schriftelijk via:
Haesselderstraat 9
6166EG Geleen
Nederland

Bellen mag ook. We zijn bereikbaar op telefoonnummer: 046 – 475 97 67

Dit privacybeleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zult u hiervan per e-mail op de hoogte worden gebracht.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Stichting Triade dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In het geval dat er een wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Missie & Visie