Scholen

Triade beheert zeven basisscholen op katholieke grondslag in de gemeente Sittard-Geleen. Vijf in het stadsdeel Geleen, één in Limbricht en één in Guttecoven/Einighausen. Aan basisschool De Driesprong in Oud-Geleen is een afdeling voor onderwijs aan hoogbegaafden verbonden. Onze missie ‘omdat elk kind telt’ geeft aan dat wij aan alle kinderen kwalitatief goed onderwijs bieden in een schoolomgeving waar zij zich prettig en geborgen voelen. Het opdoen van kennis, vaardigheden en op een prettige manier met elkaar omgaan zijn de pijlers van de stichting. Elke school heeft daar zijn eigen inbreng en klankkleur in. Op deze site vindt u informatie over stichting Triade en onze scholen.

School ondersteuningsprofiel

Basisschool ’t Heuvelke

Adresgegevens
Dahliastraat 4
6163 CH Geleen
046-4743181

Routeplanner

Basisschool ’t Heuvelke staat voor openheid, kennis en zorg. Dit houdt in dat er een goede zorgstructuur aanwezig is voor alle kinderen. Ook streven we naar een open communicatie met ouders en externen. Verder hecht de school veel waarde aan de veiligheid op school middels duidelijke structuren waardoor iedereen weet waar hij aan toe is. Op dit moment is de school druk bezig coöperatieve werkvormen in te voeren waarbij samenwerken en leren van elkaar een duidelijke plaats inneemt.

Basisschool ’t Heuvelke

Basisschool De Driesprong

Adresgegevens
Haesselderstraat 9
6166 EG Geleen
046-4759767

Routeplanner

Basisschool De Driesprong is centraal gelegen in de wijk Oud-Geleen. Onze school is een lerende school waarin we steeds bezig zijn onze missie: ‘Samen leven en leren, gericht op heden en toekomst’ , vorm te geven. We zorgen ervoor dat het schoolklimaat een optimale bijdrage levert om samen te leren vanuit een betekenisvolle, uitnodigende leeromgeving waarin kinderen leren zelf verantwoordelijkheid te dragen.

Schoolplein - Basisschool De Driesprong

Basisschool De Kluis

Adresgegevens
Meeuwenlaan 4
6165 SW Geleen
046-4746031

Routeplanner

Basisschool De Kluis houdt van rust, regelmaat en discipline. Wij proberen onze leerlingen bewust te maken van regels die nodig zijn om in een gemeenschap respect te hebben en houden voor hun naasten: leerkrachten, medeleerlingen, ouders, familieleden, vrienden en vriendinnen.

Basisschool De Kluis

Basisschool de Leeuwerik

Adresgegevens
Boschweg 70
6142 AD Einighausen
046-4810810

Routeplanner

Basisschool De Leeuwerik probeert elke ‘leeuwerik’ tot een eigen hoogte te brengen. In 2015 is basisschool de Leeuwerik groots verbouwd. Daar de school vanaf 2015 als IKC de Leeuwerik, een integraal kindcentrum, verder aan de weg gaat timmeren is het logo van de school, maar ook het logo van het kindcentrum aangepast. Hierbij hoort natuurlijk ook een nieuwe website. We zullen dit schooljaar benutten om alle functies op elkaar af te stemmen. Van en met elkaar werken en leren zullen centraal staan.

Basisschool de Leeuwerik

Basisschool De Lemborgh

Adresgegevens
Salviusstraat 2
6141 LK Limbricht
046-4111176

Routeplanner

‘Onderwijs in beweging’
In de afgelopen jaren hebben wij schoolbreed gewerkt aan de verbetering van ons taalonderwijs. De taalinterventies hebben vorm gekregen binnen al onze groepen. Van de verteltafel en leeskastje in de groepen 1 t/m 3, tot en met het wereldkampioenschap lezen in de bovenbouw. Ook van het leescafé dat vanaf juni 2011 opgestart is, wordt structureel gebruik gemaakt.

Basisschool De Lemborgh

Basisschool Reuzepas

Adresgegevens
Verdistraat 25
6164 CK Geleen
046-4747207

Routeplanner

BS Reuzepas is een school in beweging, we doen er alles aan om de kinderen voor te bereiden op hun toekomst. We zorgen er voor dat ons onderwijs toekomstbestendig is, zodat de kinderen alle kennis en vaardigheden bezitten die deze moderne tijd van ze vraagt. Zo werken we op onze school met meer gepersonaliseerd onderwijs, zodat de kinderen zich op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen.

Basisschool Reuzepas

Basisschool Sterrenrijk

Adresgegevens
Molenstraat 42a
6161CV Geleen
046-4746016

Routeplanner

Sterrenrijk: RIJK onderwijs.
Wij respecteren de verschillen tussen kinderen. Ieder kind is immers anders en ontwikkelt zich op een eigen unieke manier. Kinderen krijgen bij ons alle kansen om te stralen. Om een school te kiezen die goed bij uw kind en u past, is het belangrijk om de school ‘in actie’ te zien. Onze kennismakingsmomenten zijn daarom altijd onder schooltijd. Tijdens zo’n kennismaking krijgt u informatie over ons onderwijs, geven we een rondleiding door de school en kunt u terecht met al uw vragen. Daarna kunt u een afspraak maken voor een oriëntatie en de (voor)aanmelding.

Basisschool Sterrenrijk
Missie & Visie