01-06-2022 Medewerker personeels- en salarisadministratie

In verband met het vertrek van de huidige medewerkster psa van de personeel- en salarisadministratie met ingang van 1 september 2022 zoeken wij kandidaten voor de functie van:

Medewerker personeel- en salarisadministratie

Klik hier voor meer informatie

01-06-2022 
Werken bij Triade klik hier

Basisschool 't Heuvelke

Adresgegevens
Dahliastraat 4
6163 CH Geleen
046-4743181

directie@heuvelke.nl
www.heuvelke.nl

Directie
Directeur: De heer G. Laven

Onderwijscoördinator
Mevrouw M. Nelissen

Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30-12.00 uur en 13.00-15.00 uur.
Woensdag: 8.30-12.30 uur.
Groepen 1 en 2 alleen op vrijdagochtend les van 8.30-12.00 uur.

 

Opvang
Buitenschoolse opvang: MIK/PIW
Kinderdagverblijf: nvt
Peuterspeelzaal: Dribbel

Schoolinformatie / highlight
Basisschool 't Heuvelke staat voor openheid, kennis en zorg. Dit houdt in dat er een goede zorgstructuur aanwezig is voor alle kinderen. Ook streven we naar een open communicatie met ouders en externen. Verder hecht de school veel waarde aan de veiligheid op school middels duidelijke structuren waardoor iedereen weet waar hij aan toe is. Op dit moment is de school druk bezig coöperatieve werkvormen in te voeren waarbij samenwerken en leren van elkaar een duidelijke plaats inneemt.

Voorzitter MR
Mw. S. v.d. Voort 

Voorzitter OV
Mw. D. Strijkers

Kengetallen school
247 leerlingen in 12 groepen