21-04-2022 Vakantieregeling 2021/2022

Herfstvakantie 25-10-2021 t/m 29-10-2021

Kerstvakantie 27-12-2021 t/m 07-01-2022

Carnavalsvakantie 28-02-2022 t/m 04-03-2022

Meivakantie 25-04-2022 t/m 06-05-2022

Zomervakantie 23-07-2022 t/m 04-09-2022

 

Paasmaandag 18-04-2022

Hemelvaartsdag 26-05-2022

Pinkstermaandag 06-06-2022

Thumbnail
30-11-2020 't Heuvelke klaar voor de toekomstBasisschool ’t Heuvelke aan de Dahliastraat in de Geleense wijk Lindenheuvel neemt binnenkort het nieuwbouwdeel officieel in gebruik.
Hiermee zet de onderwijsinstelling een flinke stap richting de brede zorgschool die ze in de toekomst graag wil zijn.

Lees hier het hele artikel

Missie / Visie

Missie
Triade staat midden in de Nederlandse samenleving die voortdurend aan verandering onderhevig is. Scholen en schoolorganisaties hebben direct te maken met deze veranderingen, gelet op hun kerntaak: het geven van onderwijs en hun rol in het voorbereiden van de kinderen op deelname aan het maatschappelijke proces.
Onze missie 'Omdat elk kind telt' vormt hierin een leidraad voor onze activiteiten.

In de missie staat het kind centraal. Triade wil een lerende organisatie zijn, waarin mensen met en van elkaar leren in wisselwerking met de omgeving. Kinderen maar ook leraren, directieleden en bestuursleden. Door het geven en ontvangen van goed onderwijs en goede ondersteuning, willen we bevorderen dat kinderen zich veilig en geborgen voelen, graag naar school komen en willen we bij kinderen 'eruit halen wat erin zit'.

Visie
De visie is het fundament onder onze stichting. Ze geeft vorm en richting aan de toekomst van de organsiatie en ze helpt ons om deze toekomst waar te maken. De visie vormt voortdurend het uitgangspunt voor beleidskeuzes en geeft de kaders aan. Om te kunnen bepalen of de doelen binnen deze kaders gehaald worden, zijn ze SMART geformuleerd.

Triade wil boeiend en uitdagend onderwijs geven aan kinderen, met respect voor de waarden en normen die het kind meeneemt. Vanuit onze identiteit hebben wij een aantal waarden geformuleerd die richting geven aan het onderwijs: weerbaarheid, gemeenschapszin, tolerantie, respect en verwondering.
Met modern, eigentijds onderwijs in een veilige omgeving met professionele leerkrachten halen wij alles uit het kind wat erin zit. We zien de ouder hierin als partner, waaarbij de school de primaire verantwoordelijkheid draagt voor het onderwijs en de ouders de primaire verantwoordelijkheid voor de opvoeding.

De school vormt de spil in de wijk of buurt en vervult meerdere kindfuncties. Scholen moeten zich kunnen ontwikkelen waarbij de menselijke maat belangrijk is. De organisatie moet erop gericht zijn, dat de medewerkers zich voornamelijk kunnen bezighouden met het primaire proces.

Het ontwikkelen van kinderen is een zeer belangrijk aspect. Kinderen ontwikkelen een eigen identiteit. De school ondersteunt het kind bij het zoeken naar deze identiteit. Professionals geven op eigentijdse wijze vorm aan identiteitsontwikkeling. Vanuit een doorvoeld respect voor verschillende levensbeschouwingen werken onze professionals hieraan.