Welkom

De stichting Triade beheert acht katholieke basisscholen in de gemeente Sittard-Geleen. Onze missie ‘omdat elk kind telt’ geeft aan dat wij aan alle kinderen kwalitatief onderwijs bieden in een schoolomgeving waar zij zich prettig en geborgen voelen. Het opdoen van kennis, vaardigheden en op een prettige manier met elkaar omgaan zijn de pijlers van de stichting.

Elke school heeft daar zijn eigen inbreng en klankkleur in. Op deze site vindt u informatie en het laatste nieuws over stichting Triade en onze scholen.

21-04-2017 VACATURE SCHOOLLEIDER

TRIADE, is het bevoegd gezag van 8 katholieke basisscholen in de gemeente Sittard-Geleen. Met ruim 2000 leerlingen en 175 medewerkers is Triade ‘n middelgrote onderwijsstichting in Limburg. Voor een van onze scholen zijn wij op zoek naar:

 

 

Een ervaren schoolleider

met een duidelijke visie op onderwijs.

 

Een directeur die het team leidt vanuit de principes vertrouwen, respect en eigenaarschap. En die verbindt, stabiliteit brengt en samen met het team zal werken aan het realiseren van de ambities van de school. Die ambities zijn er zeker!


 

Voor een uitgebreide profielschets en meer informatie klik hieronder: 

 

Klik hier voor een uitgebreide profielschets

 

Klik hier voor de competentiematrix directeur

 

 

10-02-2017 Open dagen 2017

Open dagen 2017

De Springplank 28-03-2017      13.30-15.30 uur
Sterrenrijk 16-03-2017 13.30-15.30 uur
De Lemborgh 06-04-2017 13.30-15.00 uur
De Kluis

15-03-2017

21-03-2017

10.45-12.15 uur

13.30-15.30 uur

Reuzepas 21-03-2017 14.30-16.30 uur
De Leeuwerik 20-05-2017 10.00-13.00 uur
 't Heuvelke 21-03-2017 13.30-15.30 uur

De Driesprong incl.

Leonardo-afdeling

16-03-2017

21-03-2017

13.00-15.00 uur

13.00-15.00 uur